Tumu-tula din.

Hindi Maikakaila Ang Sarap Ng Pag-Iisa.
Paulo Marcelo

Wag ka nang humingi ng tulong.
Wag mo nang abutin ang mga pangarap.
Tumahimik ka na lang, dyan ka na lang,
Umupo at ilipat ng ilipat ang channel ng TV.
Mag isip ng susunod na kasinungalingan,
Para maisulat mamaya sa libro mo.
Hindi ka rin naman magiging masaya,
Pag nakuha mo na ang kahit ano mang iniisip mong kailangan mo.
Ang totoo nyan eh, mas masarap pa ang nag hahangad,
Madalas ang mga bagay na tingin mo’y mag dudulot ng tuwa,
Ay mas masarap kung sa utak lang nakahiga.
Ang marunong makuntento ang nag hahari,
Silang di umaabot ng malalayo ang hindi nasasaktan,
Syang nakahiga sa kama dahil lasing kagabi ang tunay na dyos.
Isang nakakasuyang bagay ang pag-ibig,
at mapait na prutas ang pag tatangka.
Magbabad ka sa tunay na ligaya ng pag iisa,
At takutin mo ang kung sino mang babasag dito.
Hinding hindi kailanman magiging pagkakamali ang pakikipagkaibigan
Sa sarili.
Pag nagugunaw na ang mundo, at umiiyak na ang mga ibon,
Ikaw ang magliligtas kay ikaw, at kung masuwerte ka,
Matututunan mo ito, habang hindi pa huli ang lahat.
Naramdaman mo na rin hindi ba,
Minsan ikaw ay nag iisa, at minsan wala ka nang mas gugustuhin pa.
Minsan wala kang kasama, at sa minsang iyon, doon ka kumportableng
mabuhay.
Walang ibang ligayang tutumbas sa ligayang nadudulot sa sarili.
Nabuhay tayo para maging kaisa ang mundo.
Nakakagulat ang lapit natin sa kamatayan sa kahit anong oras,
At nakakalimutan nating mahalin ang sarili dahil madalas
ibinibigay natin ang remote ng TV sa katabi,
at para saan?
Para lamang hindi tayo maiwang nanonood ng mag isa.

good and bad, sad and happy, everything, yeah, I’m ready.

good and bad, sad and happy, everything, yeah, I’m ready.

I am missing you.

I am missing you.

Have fun sometimes.

Iron And Wine - Passing Afternoon
13 plays

I love you mom, and I will never forget you, I hope you’re now where you’ve always wanted to be, and I hope we see each other again, and I could tell you how House ended, and we’ll laugh and we’ll talk again, I will miss you forever and I will remember you always. But now rest, you deserve it more than any other person I’ve known and will ever know.
I love you mother.

Iron & Wine - Passing Afternoon.

There are things that drift away like our endless, numbered days
Autumn blew the quilt right off the perfect bed she made
And she’s chosen to believe in the hymns her mother sings
Sunday pulls its children from their piles of fallen leaves

There are names across the sea, only now I do believe
Sometimes, with the windows closed, she’ll sit and think of me
But she’ll mend his tattered clothes and they’ll kiss as if they know
A baby sleeps in all our bones, so scared to be alone