tulang kapampangan

Let Bliss Find You
Paulo Marcelo

Eka gagaga, eka magbusit at eka sa malungkut
nung eka biyasang mag basketball,
eka byasang magdrawing
eka magaling keng math
eka mabilis pulayi
eka makapamwat mabayat
eka mabilis mamasa
e masanting bosis at biasang tumerak
andyang e ka byasang maglinis kwartu
o mandilu’t magmalan masalese.

Emu kakalingwan, tau ka.
At siguradu, siguradu, atin kang metung bage
a balu at agyung gawan
at keng bage ayta, ika ing pekamagaling.

At tandanan mu sa
ing peka obra mu keng bie:
Ing abalu ing bage ayta at eme tutuknangan.
Gawan mu neng gawan, eme tutuknangan,
eka gagalo, eka mamako
ken kamu, gawan me mu ing bage a yan
e mo pantunan deng aliwa a ating gagawan aliwa
ken kamu

Panenayan mong lapitan daka deng taung bisang mabiasa
at bisang malbe keng gagawan mu
Deng taung areta, ituru mu karela nung makananu
ipakit mu karela ing eda balu.

Apin ita ing peka obra mu
bilang metung a tau.

Kapit sa patalim~

Kapit sa patalim~

My life with women in 6 easy tweets, aka jesus christ this woman, aka this was a crazy ride while it was happening, now I want to see where it goes after this.

My life with women in 6 easy tweets, aka jesus christ this woman, aka this was a crazy ride while it was happening, now I want to see where it goes after this.

So, this first regular/real job after college seems to be going well, I’ll be a regular reporter for GNN 44’s NewsForce in a few days or weeks.

I should really write a longer post about this, but yeah, maybe in a few days, I’m still feeling it out.

So, this first regular/real job after college seems to be going well, I’ll be a regular reporter for GNN 44’s NewsForce in a few days or weeks.

I should really write a longer post about this, but yeah, maybe in a few days, I’m still feeling it out.

Ganito na nga siguro kahirap labanan ang Juan For All, All for Juan ng Eat Bulaga sa GMA 7, lalo na kung lokal na TV Channel ka lang.

Ganito na nga siguro kahirap labanan ang Juan For All, All for Juan ng Eat Bulaga sa GMA 7, lalo na kung lokal na TV Channel ka lang.